LAPORAN FENN WU PDF

Laporan Fenn-Wu ditubuhkan untuk mengkaji semula Laporan Barnes serta melayan kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina. Laporan ini diketuai oleh Dr. Wu dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Maka dalam Laporan Fenn-Wu , terdapat beberapa cadangan yang dibuat, kemudiannya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran Terdapat beberapa usul-usul yang dikemukakan dalam Laporan Fenn-Wu

Author:Akishicage Mejar
Country:Nepal
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):19 June 2017
Pages:375
PDF File Size:11.40 Mb
ePub File Size:14.41 Mb
ISBN:654-4-36437-855-9
Downloads:91847
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NegisLaporan Barnes diketuai oleh L J Barnes. Tujuannya untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah : Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan.

Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar. Pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka.

Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaan. Sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Laporan pendidikan Cina di Malaysia ini diketuai oleh Dr. Masyarakat Cina bandar ketika itu menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa Cina dan kebudayaan Cina.

Pandangan dan kajian lporan ini kemudian diserap dalam Ordinan Pelajaran Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah : Sekolah vernakular iaitu Sekolah Cina, Sekolah Tamil dan Sekolah Melayu dibenarkan beroperasi dan menggunakan tiga bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan.

Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Sekolah Inggeris dikekalkan. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah : Sekolah Kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Sementara sekolah vernakular iaitu Sekolah Cina dan Sekolah Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan.

Bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Matlamat beliau adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaya. Laporan ini telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran untuk membekalkan asas kepada rangka pelajaran atau kemerdekaan Malaya yang akhirnya dikenali sebagai Malaysia.

Apabila Laporan Razak mengetengahkan bahasa Melayu sebagai medium bahasa yang utama di dalam pengajaran, ia juga menbenarkan pengekalan dalam menggunakan medium bahasa yang lain di sekolah. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah : Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi sekolah jenis kebangsaan , bahasa inggeris , cina dan tamil menjadi bahasa pengantar.

Sekolah-seolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar utama. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persektuan ditubuhkan.

Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu: Menjadi titik pemulaan ke arah pelaksanaan bhasa Malaysia sebagai bhasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.

Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras.

Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Rahman Talib ialah : Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma. Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hinnga umur 15 tahun. Murid naik darjah secara automatik. Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang. Pendidikan akhlak dititikberatkan. Masa untuk pelajaran agama Islam ditambah dan pendidikan Islam perlu diajar di maktab perguruan.

Universiti Islam hendaklah diwujudkan dan mata pelajaran agama Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam. Cadangan telah diterima oleh pemerintah dan segala tuntutan menjadi kenyataan pada akhir tahun an dan awal tahun an. Penekanan kepada kurikulum Malaya. Pendidikan menengah atas mempunyai dua aliran iaitu akademik dan vokasional. Peluang untuk meneruskan pelajaran daripada umur 9 tahun sehingg 11 tahun. Memudahkan prosedur pengurusan pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan.

Posted by.

BIODIGESTOR CASEIRO PDF

Laporan Barnes 1950

Adat Resam Kaum Sikh. Colonial report on education known as the barnes report were met by protests by the chinese community in that year, another report, the fenn-wu report, argued against a single stream on the grounds that that the chinese community needed assurances a third report to re-evaluate the education system, the razak report, eventually recommended. Laporan Fenn Wu Usul ini diwujudkan supaya tidak berlaku penghakisan budaya dan adat bangsa orang Cina. Jawatankuasa Pusat Penasihat Pendidikan ini terdiri daripada 20 orang ahli pelajaran, pegawai pemerintah dan ahli luar yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Perbezaan Akhlak, Moral dan Etika Yang dimaksudkan dengan akhlak secara umum ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepa Laporan Fenn-Wu juga menyatakan bahawa sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris harus dikekalkan.

CALENDRIER HIJRI 1434 PDF

LAPORAN FENN WU PDF

Laporan Barnes diketuai oleh L J Barnes. Tujuannya untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Cadangan-cadangan laporan tersebut ialah : Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan. Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar. Pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka.

PHP5 OOPS TUTORIAL PDF

Laporan Fenn-Wu 1951

Harta Menjamin Dunia Iman Menjamin Akhirat. Antara tempoh hingga , iaitu sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan terdapat beberapa perubahan dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu. Perubahan — perubahan yang berlaku dalam tempoh tersebut disifatkan sebagai pembinaan semula sistem pendidikan ke arah menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Tanah Melayu ini. Sepanjang tempoh tersebut wujudlah beberapa rancangan dan laporan yang mengandungi cadangan — cadangan bagi memperbaiki sistem pendidikan di Tanah Melayu.

KENWOOD TH-28A PDF

.

Related Articles