ANDRZEJ BATKO SZTUKA PERSWAZJI CZYLI JZYK WPYWU I MANIPULACJI PDF

Z tego powodu na wspomnianym szkoleniu nauczyem agentw ubezpieczeniowych jednej rzeczy. Jeeli na pocztku takiego spotkania zaczynaj mwi wprost, e mona zarobi due pienidze, kupi sobie dobre samochody i jednoczenie zapewni bezpieczestwo finansowe na reszt ycia, to ludzie zaczn si zamyka na tak informacj, a ich wiadome umysy bd si temu sprzeciwia. Jeeli natomiast powiedz: Prosz pastwa. Ja wiem, e maj pastwo rne oczekiwania, ale chciabym na samym pocztku uprzedzi. Nie bdziemy tutaj rozmawia o ogromnych pienidzach, ktre moecie zarobi, ja w ogle nie bd mwi o tych luksusowych samochodach, o ktrych cz z was zawsze marzya, ani o duych domach, nie bdziemy mwi o setkach tysicy zotych, o bezpiecznej staroci. To jest powane spotkanie i dlatego chciabym, abymy porozmawiali o naszej firmie i na pocztek o strukturze produktw.

Author:Tokinos Tygom
Country:Romania
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):28 March 2018
Pages:241
PDF File Size:20.9 Mb
ePub File Size:11.38 Mb
ISBN:733-9-84454-526-1
Downloads:62987
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakagorZ tego powodu na wspomnianym szkoleniu nauczyem agentw ubezpieczeniowych jednej rzeczy. Jeeli na pocztku takiego spotkania zaczynaj mwi wprost, e mona zarobi due pienidze, kupi sobie dobre samochody i jednoczenie zapewni bezpieczestwo finansowe na reszt ycia, to ludzie zaczn si zamyka na tak informacj, a ich wiadome umysy bd si temu sprzeciwia.

Jeeli natomiast powiedz: Prosz pastwa. Ja wiem, e maj pastwo rne oczekiwania, ale chciabym na samym pocztku uprzedzi. Nie bdziemy tutaj rozmawia o ogromnych pienidzach, ktre moecie zarobi, ja w ogle nie bd mwi o tych luksusowych samochodach, o ktrych cz z was zawsze marzya, ani o duych domach, nie bdziemy mwi o setkach tysicy zotych, o bezpiecznej staroci.

To jest powane spotkanie i dlatego chciabym, abymy porozmawiali o naszej firmie i na pocztek o strukturze produktw. Pomyl, co w tym czasie robi umys suchacza? Niewiadomy umys przywoa odpowiednie obrazy, ktre sprawiy, e dosta sygna: Aha, jestem we waciwym miejscu, poniewa tak naprawd ludzie, ktrzy przychodz na takie spotkania, chc by bogaci, chc by szczliwi oraz chc zapewni sobie bezpieczn przyszo. Sowo nie moe by take bardzo szeroko wykorzystywane podczas kontaktw z tzw.

S to osoby, ktre kiedy co usysz, to zanim wiadomie pomyl, wczeniej reaguj sowami: A wanie, e nie, poniewa ich niewiadome umysy podaj ju w przeciwn stron. Jestem przekonany, e przynajmniej raz w swoim yciu spotkae tak osob.

Kiedy uczyem si w liceum, do mojej klasy chodzia bardzo pikna dziewczyna o imieniu Jola, ktra bya wanie tak osob o biegunowej reakcji na to, co od kogo usyszaa. Prawie kady chopak z naszej klasy prbowa przynajmniej raz si z ni umwi, jednak zanim zdy do koca wyartykuowa to, co mia do powiedzenia, otrzymywa odpowied, ktr zawsze byo stanowcze NIE.

Spotkasz si ze mn w sobot? Moe miaaby ochot pj ze mn do kina? Dasz si zaprosi na lody? Taka sytuacja trwaa wiele miesicy, niestrudzenie podejmowalimy kolejne, zawsze bezskuteczne prby umwienia si z Jol, a pewnego razu jeden z nas w akcie mocno zaawansowanej desperacji powiedzia do niej co takiego: Pewnie nie chciaaby pj dzisiaj ze mn do kina. Jake wielkie byo jego zdziwienie, kiedy w odpowiedzi usysza: Uwaaj, bo si zdziwisz.

Co ciekawego graj? W ten sposb zupenie przypadkowo odkry klucz do umysu Joli. Wystarczyo przecie powiedzie Joli co przeciwnego do tego, co zamierzalimy uzyska, a ona od razu bardzo chtnie si zgadzaa, rwnie szybko i bez namysu jak przedtem odmawiaa: Pewnie nie chciaaby zataczy? Nie masz ochoty na kino ze mn w sobot? A co graj? Ta taktyka postpowania z ludmi o reakcji biegunowej moe by wykorzystywana w rnych kontekstach, np.

A wanie, e jestem, dlaczego mamy traci czas, podpiszmy umow od razu. Jeeli dziecko reaguje biegunowo na to, co si do niego mwi, to rwnie mona wykorzysta t prost, ale jake skuteczn metod, mwic: Masz racj, nie jedz kaszki.

Nie wiem take, czy ju jeste cakowicie wiadomy tego, e moesz uy poznane wanie wzorce z nie w wielu codziennych sytuacjach yciowych.

Nie myl, na kim wyprbujesz t technik jeszcze dzisiaj! Kolejnym magicznym sowem, ktre ju za chwil poznasz, jest wyraz sprbuj. Jest to ulubione sowo szerokiej rzeszy ludzi, ktrym wydaje si, e jest bardzo zachcajce do dziaania i mocno w nim wspierajce.

Jednak niewiadomy umys, oprcz tego, e nie rozumie sowa nie, ma jeszcze kilka innych charakterystycznych cech, ktre odrniaj go od umysu wiadomego. Jedn z nich jest to, e wykonuje bardzo dokadnie i precyzyjnie zupenie jak komputer instrukcje, ktre otrzymuje.

Zrbmy ponownie may eksperyment. Powiedz sobie w mylach Otwieram drzwi. Co zobaczye? Czy byy w tym obrazie drzwi, ktre najpierw byy zamknite, a potem otwarte? A teraz powiedz sobie w mylach Prbuj otworzy drzwi. Jak zmieni si ten obraz? Wikszo ludzi widzi zamknite drzwi. Jeeli wydasz komu polecenie Zrb to, istnieje dua szansa, e polecenie zostanie wykonane. Jeli jednak powiesz: Sprbuj to zrobi, niewiadomy umys wykona sumiennie to polecenie, czyli sprawi, e zostanie podjta prba zrobienia czego, co przecie nie jest jednoznaczne z tym, e zostanie to zrobione.

Std mona wysnu wniosek, e tak naprawd sowo sprbuj w poleceniu programuje porak. Sprbuj kupi chleb, kiedy bdziesz w miecie. Sprbuj umwi si z Jol. Moe ci si uda. Sprbuj przyj na to spotkanie.

Sprbuj si nie spni. Sprbuj to zapaci do koca tygodnia. Duo lepsze rezultaty mona osign, przekazujc ten sam komunikat w inny sposb, jednoczenie wydajc precyzyjne polecenie mzgowi rozmwcy, np. Kup chleb, kiedy bdziesz w miecie. Umw si z Jol. Przyjd punktualnie. Zapa do koca tygodnia. Sowo sprbuj, podobnie jak sowo nie, moesz jednak w bardzo skuteczny sposb wiadomie wykorzysta w celu podniesienia skutecznoci komunikowania si.

Jeeli Twoja praca wymaga czstych kontaktw z klientami, np. Co wtedy robisz? Moesz powiedzie co w rodzaju: Tak, inne banki te oferuj podobne produkty, ale to s kiepskie banki, jednak w taki sposb wiele nie osigniesz, poniewa: po pierwsze jest to mao skuteczne, po drugie nieeleganckie, a po trzecie tre tej wypowiedzi zawiera co nieprzyjemnego. Na poziomie wiadomym u Twojego rozmwcy prawdopodobnie pojawi si sprzeciw i pewien niesmak, ktry moe zmniejszy szanse na podpisanie umowy.

Moesz jednak swoj wypowied sformuowa w inny sposb: Tak, to prawda, inne banki rwnie dysponuj bardzo dobrymi produktami, dlatego prosz si take z nimi zapozna i sprbowa znale co, co bdzie panu pasowao, zanim zdecyduje si pan na korzystanie z naszych produktw. Tym razem jest to duo bardziej skuteczne, poniewa taka wypowied nie budzi wiadomego sprzeciwu w umyle Twojego rozmwcy i jednoczenie na poziomie niewiadomym programuje porak, czego on jednak ju wiadomie nie zauway.

Moliwoci jest nieskoczenie wiele. Sprbuj zrobi sobie przerw w czytaniu. Ostatnim sowem o szczeglnej mocy, ktre chciabym Ci w tym rozdziale zaprezentowa, jest ale. Tym razem rwnie zaczniemy od krtkiego wiczenia, ktre pozwoli Ci w peni zrozumie, co dzieje si w Twoim umyle, kiedy syszysz to sowo.

Przeczytaj zdania znajdujce si poniej i ponownie bardzo uwanie obserwuj, jak reaguje na nie Twj umys. Jeste niezwykle inteligentnym czowiekiem, ale To, co powiedziae, jest bardzo mdre i interesujce, ale Jeste pikn kobiet przystojnym mczyzn , ale Czy ju zauwaya, w jaki sposb sowo ale wywiera wpyw na Twj umys?

Te przykady zostay specjalnie tak skonstruowane, aby mona byo to zjawisko z du atwoci zauway. Zastanw si, co by poczu, kiedy kto powiedziaby jedno z tych zda do Ciebie? Czy byby do koca przekonany, e tak naprawd myli?

Sdz, e nie. Poniewa sowo ale kasuje i uniewania na poziomie niewiadomym t cz zadania, ktra si przed nim znajduje. Na poziomie wiadomym informacja zostaa zauwaona oraz zaakceptowana i jednoczenie wykasowana na poziomie niewiadomym, co oznacza, e w ten sposb zostao przygotowane miejsce na wprowadzenie innej informacji, ktr moe by take sugestia.

Tre obu czci zdania, przed i po ale, nie powinna by zbyt wyranie zwizana ze sob. Jest to bardzo istotne i kluczowe dla skutecznoci wykorzystania tej struktury lingwistycznej. Gdy powiem Jest duo dobrych ksiek na temat perswazji, ale moja jest najciekawsza, to pomylisz sobie, e nachalnie reklamuj swoj ksik, i skutek moe by odwrotny do zamierzonego wywoam niech, ktra si skojarzy z ksik.

Skuteczniejsze bdzie powiedzenie Jest duo dobrych ksiek na temat perswazji, ale masz ochot na kaw? Wracajc do mojej ksiki. Pozostaje wwczas niejasne wraenie, e nie ma tak wielu innych dobrych ksiek na temat perswazji. Powrmy do poprzedniego przykadu dotyczcego produktw bankowych. Jeeli powiedziaby takie zdanie: Tak to prawda, inne banki rwnie dysponuj bardzo dobrymi produktami, ale nasz bank ma najlepsze produkty, to wycigasz intencj tej wypowiedzi, ktr w tym konkretnym przypadku jest wykasowanie na poziomie niewiadomym przekonania Twojego rozmwcy o tym, e inne banki rwnie dysponuj bardzo dobrymi produktami, na wiadomy poziom jego umysu, co sprawi, e nie zaakceptuje on tej informacji, ktra znajduje si w czci zdania po ale.

Dlatego, e przeniesienie intencji Twojej wypowiedzi na poziom wiadomy psuje cay mechanizm tego wzorca lingwistycznego.

Jest jak wytumaczenie artu w chwil po jego opowiedzeniu. Po pierwsze, na poziomie wiadomym zauway fakt, e wypowiedziae si w sposb pozytywny o produktach innych bankw, lecz nie zauway tego, e sowem ale wykasowae to na poziomie niewiadomym i skierowae ca jego uwag na tre drugiej czci zdania, ktra dotyczy produktw Twojego banku.

Innymi sowy, posugujc si tym wzorcem w subtelny sposb, potwierdzasz dowiadczenie swojego rozmwcy, kasujesz je na poziomie niewiadomym i zmieniasz kierunek koncentracji jego wiadomego umysu. Bardzo ciekawe, nieprawda? Poniej prezentuj kilka nastpnych przykadw, ktre pozwol Ci jeszcze lepiej zrozumie istot mechanizmu wywierania wpywu na umys czowieka przy uyciu tego wzorca jzykowego. Ma pan prawo uwaa, i nasza oferta jest zbyt droga, ale skoro ju rozmawiamy, to chciabym zaprezentowa korzyci pynce z udziau w szkoleniach organizowanych przez nasz firm.

Moesz mie dzisiaj bardzo duo rnych zaj, ale skoro ju spotkalimy si i jest taka pikna pogoda, to moe warto si zastanowi, w jak bardzo przyjemny sposb moemy go wsplnie spdzi. Teraz chciabym zapozna Ci z pewnym zjawiskiem, ktre ma odrobin inny charakter od tego, co poznae we wczeniejszej czci rozdziau. Jest ono jednym z fundamentw, na ktrych oparty jest cay jzyk perswazji, dlatego tak wane jest, aby nauczy si wykorzystywa to zjawisko ju teraz, zanim poznasz kolejne fascynujce struktury lingwistyczne.

Oglnie rzecz ujmujc, skuteczna komunikacja polega na przeprowadzeniu Twojego rozmwcy z miejsca, w ktrym si znajduje, do miejsca, w ktrym Ty chcesz, aby si znalaz. Innymi sowy, moe on mie pewn opini, a nawet przekonanie na dany temat, a Twoim celem jest zmiana tego w korzystny dla Ciebie sposb.

Wytumacz to na poniszym przykadzie. Zamy, e kupie sobie nowe, bardzo drogie buty, ktre doskonale pasuj do Twojego najlepszego garnituru. Jednake po kilku dniach chodzenia zauwaye, e w jednym z nich zacza si odkleja podeszwa. To odkrycie spowodowao u Ciebie, delikatnie rzecz ujmujc, uczucie irytacji. Zapacie przecie bardzo duo pienidzy, co oznacza, e miae prawo oczekiwa, i obuwie to posuy Ci troch duej ni te kilka dni. Zapakowae wic buty do firmowego pudeka, a nastpnie udae si do sklepu, w ktrym dokonae tego zakupu, w celu zoenia reklamacji.

Teraz chciabym, aby przez chwil zastanowi si, jaka bdzie Twoja reakcja na te sowa.

LANGENSCHEIDT PRAKTISCHES LEHRBUCH ARABISCH PDF

ANDRZEJ BATKO SZTUKA PERSWAZJI CZYLI JZYK WPYWU I MANIPULACJI PDF

Customers who viewed this item also viewed. Refresh and try again. Lasers and Non-Linear Optics If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Aug 18, Harsh Dhi rated it it was amazing. This prepares the way, by easy stages, for the formal development of lasers.

JOHN DIFOOL PDF

Sztuka Perswazji Czyli Jezyk Wplywu i Manipulacji

Also, allows quickly viewing any Flickr photo on black background in large size. Want to Read saving…. Batka Blue 2 by Om Ethnic. Piotrek Dusik rated it did not like it Dec 05, Bbatko trivia or quizzes yet. Kris rated it liked it Aug 22, Aleksandra Peszkowska rated it it was ok Sep 23, Refresh and try again.

Related Articles